Høgskolen i Oslo og Akershus: Tilgjengeliggjøring og bruk av arkiv (15 stp) – oppgave våren 2012

Vårens emne ved Høgskolen i Oslo og Akershus heter «Tilgjengeliggjøring og bruk av arkiv – etikk og rolleforståelse» og for å kunne avlegge eksamen, skrev jeg for noen uker siden en obligatorisk oppgave, som nå er blitt godkjent.

Oppgaven:
I eKommune 2012 – lokal digital agenda blir det gitt følgende framtidsbilde av den elektroniske samhandlingen i helse- og omsorgssektoren:

Informasjonsutveksling innen og mellom helse- og omsorgstjenestene vil i framtiden i hovedsak skje elektronisk. Alle helse- og omsorgsinstitusjoner vil være koblet til høyhastighetsnett. Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar og resepter er eksempler på informasjon som vil bli utvekslet elektronisk. Den elektroniske pasientjournalen vil stå sentralt i helsevesenets samhandling. Elektroniske medisinkort vil gi bedre oversikt over medikamentbruk for hver enkelt pasient. Pasientene vil i større grad være forvaltere av egen helseinformasjon og vil kunne hente og sende informasjon til helsepersonell fra ulike arenaer. Hjemmearenaen vil inkluderes i forebygging, behandling og oppfølging av pasienter og pårørende. Nettet vil bli benyttet til egenomsorg og delt beslutningstaking. De ansatte i hjemmesykepleien vil i stor grad benytte elektroniske hjelpemidler for registrering, innhenting og formidling av helseinformasjon. Telemedisinske tjenester vil bli videreutviklet i tråd med nye muligheter knyttet til bl.a. robotkirurgi, nanoteknologi, genteknologi og andre avanserte behandlingsformer.

1. Gjør kort rede for hvilke arkivfaglige krav som må stilles til et slikt kommunikasjons- og dokumentasjonssystem.
2. Gjør deretter rede for hvilke utfordringer et slikt system kan føre til når det gjelder innsyn og partsinnsyn.
3. Drøft deretter hvilke konsekvenser en slik utvikling kan få for arkivets og arkivarenes roller i helse- og omsorgssektoren, og hvilke etiske utfordringer denne utviklingen kan føre med seg.

Besvarelsen min:
Elektronisk informasjonsutveksling og dokumentasjon i helse- og omsorgssektoren.


Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: