Digital agenda for Norge

– også for arkivene?

Like før påske presenterte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping, som gir regjeringens føringer for det videre arbeidet etter St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle, og også er en norsk videreføring av EUs digitale agenda.

Digital agendaDigital agenda er visjonær og inneholder mange positive signaler. Den er omfattende og spenner over et bredt utvalg samfunnsområder. Spørsmålet blir om meldingen dekker det den bør dekke, og dernest om den klarer å være tilstrekkelig visjonær på de områdene den dekker.

Kulturarvssektoren er omtalt i meldingen, men meldingen inneholder ingen ny informasjon for arkivinteresserte. Den retter seg nærmest utelukkende mot arkivinstitusjonene og det historiske arkivmaterialet. Det synes jeg er synd. Her burde arkivdanningen vært eksplisitt omtalt i langt større grad enn kun i en infoboks om OEP.

«Spørsmålet er ikke om flere deler av samfunnet vil digitaliseres, men når. Derfor må vi rette blikket mot de samfunnsområdene som har det største potensialet for videre utvikling […]».

I hvilken grad gjelder dette for arkivsektoren? Meldingen gir noen signaler og nevner noen eksempler, f.eks. fremheves Digitalarkivet og Arkivportalen (som også er app!). Det sies at man vil stimulere til tilgjengeliggjøring og viderebruk av ABM-innhold for å få større samfunnsmessig avkastning av ABM-investeringene. Kulturdepartementets satsing på IKT i arkivinstitusjonene, der arkivinstitusjonene skal ta i bruk nye IKT-løsninger for å gjøre arkivmateriale lettere tilgjengelig for bruk og til formidling av arkivmateriale, nevnes også. Digitalisering gjennom transkribering og skanning av materialet kan vel ses på som en del av dette. I omtalen av digitalisering som virkemiddel for økt effektivisering i forvaltningen, nevnes Geointegrasjonsprosjektet, som er både nyskapende og målrettet.

Jeg tar meg selv i å lure på hva det er jeg egentlig vil si om dette. Kanskje er det det at det er noe som mangler her, både i meldingen og ellers, men at det er vanskelig å sette fingeren på hva det er. Så la meg heller stille noen spørsmål: Hvordan skal vi aktivt formidle arkivinformasjon i arkivdanningsfasen? Hvordan skal vi tilrettelegge arkivdanningen slik at vi kan hente ut de dataene og den informasjonen vi ønsker og trenger, nå og i fremtiden? Hvordan skal vi produsere de datasettene som mangler? Hvordan, og i hvilke fora og kanaler skal vi være samordningsagenter, muliggjørere og merkevarebyggere? Hvordan dyrker vi frem innovasjonsviljen vår? Hvilke verktøy trenger vi? Svarene er nok mye vanskeligere å formulere enn spørsmålene.

En ting jeg legger merke til som ganske åpenbar, er at meldingen er ytterst sparsom i sin omtale av «big data». Jeg tror – og la dette være innleggets hovedbudskap – at arkivene og arkivarene bør kaste seg over og sørge for å eie det ustrukturerte innholdet i større grad enn man har gjort hittil. Noark 3- og 4-systemene har gått ut på dato – vi må sørge for at vi har systemer som er bygget for å takle dagens og fremtidens kommunikasjonsformer.

Det er i det ustrukturerte digitale innholdet vi finner fremtidens arkivmateriale. Jeg skulle ønske denne problemstillingen hadde fått plass i Digital agenda for Norge. Det hadde vært naturlig.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: