An overview of everything posted on this blog:

ARMA Live 2015: E-oppdagelse og cyber-sikkerhet
(februar 2016)
Publisert artikkel i Arkivråd 4/2015 om et par sentrale temaer fra ARMA-konferansen 2015.

Revisjon som verktøy i arkivdanningen
(februar 2016)
Publisert artikkel i Arkivråd 4/2015. Teksten er inspirert av et kurs jeg deltok på i juni 2015.

Encyclopedia of Archival Science
(November 2015)
I like my new Encyclopedia of Archival Science!

ARMA Live! Annual Conference & Expo 2015 in Washington D.C.
(October 2015)
My travel letter from the conference, written for the Norwegian Society of Records Managers and Archivists.

Forvaltningspraksis som rettsgrunnlag. Hvem «eier» retten?
(juni 2015)
Publisert artikkel i Arkivråd 2/2015 etter frokostmøte i region øst.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Informasjonsarkitektur – eksamen vår 2015
(juni 2015)
Min besvarelse.

Prince2 project management certification
(June 2015)
About my Prince2 project mangement certification.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon
(mars 2015)
Film av mitt foredrag på NA-frokostmøte i september 2014 om journalføringskriteriene.

Funksjonsbasert analyse og metodetilnærming
(mars 2015)
Foredrag holdt på Norsk Arkivråds konferanse «Ta styringen!» i Trondheim 16. mars 2015.

Bokomtale: «Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre»
(mars 2015)
Bokomtale skrevet til Arkivråd 1/2015.

Records Management and Information Culture – Tackling the People Problem
(January 2015)
About the fairly new book by Gillian Oliver and Fiorella Foscarini.

Ny personvernlovgivning i EU
(desember 2014)
Publisert artikkel i Arkivråd om EUs nye personvernforordning.

Norsk oversettelse av ISO 30300
(desember 2014)
Publisert artikkel (intervju med Carlota Bustelo) i Arkivråd.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Offentlige anskaffelser – eksamen høst 2014
(desember 2014)
Min besvarelse.

Tidsskriftet Arkiv: Artikkel om journalføringskriteriene
(desember 2014)
Publisert artikkel i Tidsskriftet Arkiv om journalføringskriteriene.

Hva jobber du med?
(november 2014)
Min egen variant av heistalen, om hvordan man kan formulere seg når noen spør hva man jobber med og «arkivdanning» er svaret.

Heistale
(oktober 2014)
Siri Mæhlums heistale-film (i rulletrapp).

Journalføringskriterier og journalføring av e-post
(oktober 2014)
Manus og presentasjon fra mitt foredrag på Samdok-konferansen 15. oktober 2014.

Minikurs i offentlighetsloven kapittel 3
(september 2014)
Etter foredrag på Fagforbundets arkivdager.

Harvard EdX: Leaders of learning
(September 2014)
About my first Harvard EdX MOOC.

Å redigere eller ikke redigere…
(august 2014)
Publisert artikkel i Arkivråd om redigering av e-poster før arkivering.

Forandringer
(august 2014)
Blant annet om tillit til dokumenter.

Risk management in records management
(June 2014)
On risk management in records management, inspired by the ISO 18128.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Digitalt depot (15 stp) – eksamen vår 2014
(juni 2014)
Min besvarelse.

Bachelorprosjekt vår 2014 – fullført!
(juni 2014)
Bacheloroppgaven min: «Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften».

Fersk student?
(mai 2014)
Prøver meg på noen tips til ferske studenter.

Bachelorprosjekt vår 2014 – introduksjon
(mars 2014)
Kort intro til tema og fremgangsmåte for bachelorprosjektet mitt.

Kommentarinnlegg på konferansen «I paragrafens tegn» 18.-19. mars 2014
(mars 2014)
Manus med bilder.

I like this quote
(February 2014)
Quoting Gary Watt’s contribution to «Methods of Comparative Law».

Høgskolen i Oslo og Akershus: Digital arkivdanning 2 (15 stp) – eksamen høst 2013
(januar 2014)
Min besvarelse.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Digital arkivdanning 1 (15 stp) – eksamen høst 2013
(januar 2014)
Min besvarelse.

Archival pluralism
(January 2014)
Inspirational quote from Michelle Caswell’s article on archival pluralism in Archival Science (2013).

Trusting records
(December 2013)
A few selected quotes from Heather MacNeil’s book «Trusting records».

Diplomatikken – gammel teori for en digital tid?
(desember 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om diplomatikken, hva den innebærer og hva vi kan bruke den til.

Sosiale medier – hva foregår der?
(desember 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om forskningen på sosiale medier. skrevet etter frokostmøte i NA region øst.

To correct or not correct …»
(December 2013)
My method for proofreading text.

Arkivteoretisk kollokvium: «Den postmoderne utfordringen»
(desember 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om «Den postmoderne utfordringen», etter at det var temaet på arkivteoretisk kollokvium våren 2013.

Overbevis meg!
(desember 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om retorikk og hvordan man overbeviser og overbevises.

Past present future archive: kunstutstilling om arkiv!
(desember 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om kunstutstillingen «Past present future archive».

«What, If Anything, Is Records Management?»
(October 2013)
Quotes from Chris Hurley’s article from 2004.

Reviewing literature – a method
(September 2013)
Summary based on A. J. Pickard’s book «Research Methods in Information», chapter 2, on how to review literature as part of a research process.

National master narratives
(July 2013)
A questionmark to Stefan Berger’s inference that the reason for the establishment of the Norwegian national archives in 1817 was in part to enforce our independence from Denmark.

Arkivets verdi?
(juli 2013)
Er det mulig å definere arkivets verdi? Jeg har funnet et godt forsøk.

Automatisk behandling av e-post
(juli 2013)
Publisert artikkel i Arkivråd om autobehanding av e-post.

Innovative arkivarer?!
(juni 2013)
Om mulighetene for innovasjon i arkivtjenesten med målformulering, identitets- og merkevarebygging.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Arkivbevaring, utvalgsteori og -metodikk (15 stp) – oppgave vår 2013
(april 2013)
Min besvarelse.

Museologisk lunsj: om fotografi og digitaliseringens effekter
(april 2013)
Referat fra museologisk lunsj ved UiO der tema var virkninger av digitaliseringsprosjekter i arkiv- og museumsinstitusjoner.

Digital agenda for Norge – også for arkivene?
(april 2013)
Noen tanker om Meld. St. 23 (2012-2013) Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping, og dennes betydning for arkivfeltet.

Personverndagen 2013
(januar 2013)
Blogginnlegg etter seminar om status for personvernet i Norge.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Arkivformidling og arkivarens rolle (15 stp) – eksamen 2012
(desember 2012)
Min hjemmeeksamensbesvarelse.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Arkivteori, arkivsystem og arkivbeskriving (15 stp) – oppgaver høst 2012
(desember 2012)
Mine besvarelser.

The archive as foundation for personal narratives
(November 2012)
About the telling of stories and the wonderful book «Conversations with Myself» that is based on material from Nelson Mandela’s private archive.

Min første digitale fortelling!
(oktober 2012)
Digital fortelling om en fisk i Nøklevann (del av arbeidskrav i emnet «Arkivformidling og arkivarens rolle» ved Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2012).

Forholdet mellom arkivformidling og arkivenes samfunnsrolle
(oktober 2012)
Min del av den ene obligatoriske oppgaven i faget «Arkivformidling og arkivarens rolle» ved Høgskolen i Oslo og Akershus høsten 2012.

Seminar: «Hva er det med arkiv?»
(september 2012)
Min oppsumering av seminar med Norsk kulturråd 13. september 2012 om kunst og arkiv.

Få kontroll på virksomhetens kritiske dokumentasjon med ISO 30300-serien
(september 2012)
Oppsummering etter deltakelse på kurs om ISO 30300-serien.

ARCHIDIS: Cultural heritage, digital convergence and the archival perspective
(July 2012)
My summary of the key note address for the ARCHIDIS IP 2012.

ARCHIDIS: Getting to know your group theme
(July 2012)
Summary of my essay on the role of the archivist in appraisal for the ARCHIDIS 2012 IP.

Høgskolen i Oslo og Akershus: Tilgjengeliggjøring og bruk av arkiv (15 stp) – eksamen 2012
(June 2012)
Min besvarelse.

Fagdag: «Digital dugnad og dialog»
(June 2012)
My summary of the Arts Counsil Norways’s conference about digitality in GLAM-institutions (written in Norwegian).

ARCHIDIS: “Whose History is it Anyway?”
(May 2012)
A somewhat unstructured review of Ian Johnston’s article on acquisition practice and policy in the UK and USA titled “Whose History is it Anyway?”, including my own notes on two Norwegian acquisition initiatives.

ARCHIDIS: Basic understandings
(May 2012)
My submitted answers to the first task in the ARCHIDIS IP 2012.

ARCHIDIS Intensive Program 2012
(May 2012)
My first blog post about the ARCHIDIS summer school 2012.

HiOA: Tilgjengeliggjøring og bruk av arkiv (15 stp) – oppgave våren 2012
(mai 2012)
Min besvarelse (PDF).

Innsyn i personopplysninger
(mars 2012)
«Innsyn i personopplysninger lagret i det offentliges databaser: Hvor bør skjæringspunktet gå mellom personvern og offentlighet?»

Kulturarven som app på mobilen!
(mars 2012)
Om åpne kulturarvsdata og Europeana, basert på artikkel i tidsskriftet Mandag morgen.

Mer åpenhet? Mer arkiv! (mars 2012)
Om journalføring av e-post. Inspirert av Lysbakken- og BLD-bråket.

Tilgjengeliggjøring vs. formidling (februar 2012)
Beskrivelse av begrepene og min mening om hva som er rette vei fremover for arkivene.

Henvisninger etter APA-systemet (februar 2012)
Hvordan man foretar litteratur- og kildehenvisninger (PDF).

Oslobilder (februar 2012)
Om bildebasen oslobilder.no.

iGoogle – RSS+ (februar 2012)
Om hvordan jeg forsøker å strukturere digital informasjon til meg selv.

«Is Google Making Us Stupid?» (januar 2012)
Noen personlige refleksjoner om Nicholas Carrs artikkel fra 2008.

Dette skal jeg lese i 2012! (januar 2012)
Disse bøkene skal jeg i alle fall få lest i 2012.

Prosjektplan (januar 2012)
Dilbert. Say no more.

Biblioteket i Drammen! (januar 2012)
Hyllest til bibliotekinnovasjon i Drammen.

HiOA: Arkiv og samfunn (15 stp) – eksamen høsten 2011 (januar 2012)
A-eksamensoppgaven min.

Privatarkiver (desember 2011)
Generell og kortfattet oversikt over rammene for arbeid med bevaring av privatarkiver i Norge (PDF).

HiOA: Arkiv og samfunn (15 stp) – oppgave høsten 2011 (november 2011)
Min besvarelse (PDF).

Åpenhet (oktober 2011)
Tanker om journal, innsyn, den vanskelige åpenheten og demokratiet vårt.

Overgang til elektroniske arkiv- og saksbehandling – erfaringer (oktober 2011)
Opplisting av det som alltid går galt når elektroniske arkiv- og saksbehandlingsløsninger implementeres i (uforberedte) virksomheter.

Sosiale medier og dokumentfangst (september 2011)
Skal/kan man bevare dokumentasjon fra sosiale medier.

Grunnsteinene i tilgjengeliggjøringsarbeidet (september 2011)
Kjempekort om arkivnøkler.

Arkivenes historiske betydning 2 (august 2011)
Om dokumentasjon av hendelsene 22. juli 2011.

Arkivenes historiske betydning 1 (august 2011)
Om Aftenpostens artikkel «Stasiarkivet: En studie i demokrati» fra august 2011.

Lagre, lagre, lagre! (august 2011)
Om datamengdeeksplosjonen.

Offentleglovas § 9 og gjenbruk av offentlige data (august 2011)
Hvordan konseptet om viderebruk/gjenbruk av offentlige data er hjemlet i lovverket. Og litt om holdninger.

Kunnskapsforvaltning i organisasjoner (august 2011)
Kunnskapsforvaltningens relasjon til arkivet, basert på hovedoppgave fra 1998 (NTNU).

Fremtidens arkiver (august 2011)
Oppsummering av ABM-skrift #69 og noen personlige refleksjoner.


Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: