arkiv

Published articles

I årets sommerutgave av Arkivråd skrev jeg artikkelen «Å redigere eller ikke redigere…», etter en interessant diskusjon på NAs kurs i offentlighetsloven 24. april om hvorvidt man kan eller bør redigere innholdet i e-poster før man arkiverer dem. Her er det mange ulike meninger ute og går, og selv om artikkelen min nok ikke er særlig oppklarende, kan den muligens gi litt «food for thought», som det heter.

Filen ligger her. Hele bladet er også publisert på www.arkivrad.no!

Note that the photos used in the article (inside the PDF) are copyrighted, and not for reuse.


Reklame

I utgave 4-2013 av Arkivråd skrev jeg artikkelen «Diplomatikken – gammel teori for en digital tid?», etter at dette var tema på arkivteoretisk kollokvium høsten 2013, da vi også fikk besøk av arkivprofessor Luciana Duranti.

Her er artikkelen i PDF (også tilgjengelig via nettsidene til NA).

Note that the photos used in the article (inside the PDF) are copyrighted, and not for reuse.


I utgave 4-2013 av Arkivråd skrev jeg en artikkel om sosiale medier og hva som egentlig foregår der (ifølge sosiale medier-forskningen), etter frokostmøtet «TEMA: Nye medier – nye arbeidsformer» arrangert av NA region øst 12. september 2013.

Her er artikkelen i PDF (også tilgjengelig via nettsidene til NA).

Note that the photos used in the article (inside the PDF) are copyrighted, and not for reuse.


I utgave 3-2013 av Arkivråd skrev jeg en artikkel om «Den postmoderne utfordringen» for arkivene og arkivteorien, etter at dette var tema på arkivteoretisk kollokvium våren 2013.

Her er artikkelen i PDF (også tilgjengelig via nettsidene til NA).

Note that the photos used in the article (inside the PDF) are copyrighted, and not for reuse.


Til utgave 2-2013 av Arkivråd, skrev jeg en artikkel om automatisk («automagisk»?) behandling av e-post (altså registrering, journalføring, tilordning av metadata osv.), etter at det var tema på et frokostmøte arrangert av NAs region øst 15. mai 2013.

Her er artikkelen i PDF (også tilgjengelig via nettsidene til NA).

Note that the photos used in the article (inside the PDF) are copyrighted, and not for reuse.